PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sanal Muhasebeciniz


Sayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Esnafa Çek, Kredi Kartı Borcu Müjdesi
 2. Ana sözleşme örnekleri
 3. Gurbetçiler nasıl emekli olur?
 4. 23. Vergi Haftası Etkinlikleri
 5. 2013 yılı defter tasdik ücretleri
 6. 2013 yılında tutulacak defterler bilmecesi
 7. Limited Şirket Nasıl Kurulur - TTK son şekli ile 2013
 8. GENEL KURUL (Ortaklar Kurulu Kararı)
 9. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ - Limited Şirket
 10. ESAS SERMAYE ARTTIRIMI - Limited Şirket
 11. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI - Limited şirket
 12. AZALTILMA İLE ARTIRMANIN EŞ ZAMANLI OLARAK YAPILMASI Limited Şirket
 13. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - Limited Şirket
 14. ŞUBE AÇILIŞI - Limited Şirket
 15. MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LTD ŞTİ' N İSTANBUL’A MERKEZ Nakli
 16. ŞUBE KAPANIŞI -Limited Şirket
 17. HİSSE DEVRİ -Limited Şirket
 18. VERASETEN HİSSE DAĞILIMI Limited Şirket
 19. MÜDÜR ATAMASI - Limited Şirket
 20. MÜDÜR İSTİFASI - Limited Şirket
 21. SİGORTA ACENTELİĞİ - Limited Şirket
 22. SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ - Limited Şirket
 23. TASFİYEYE GİRİŞ - Limited Şirket
 24. TASFİYE SONU - Limited Şirketi
 25. TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ - Limited Şirketi
 26. 2013 tescil ve belge harçları
 27. 2013 yılı noter defter tasdik fiyatları
 28. 2014 torba yasada neler var?
 29. Kiracı gerekçe belirtilmeden çıkarılabilecek!
 30. Çıraklık Sözleşmeleri Kayıt İşlemleri Hk.
 31. IRLANDA’LI TARIM TEKNOLOJİ ŞİRKETİ HK.
 32. Kooperatiflerin Emlak Vergisi hk.
 33. Vietnam 1. Türk Ürünleri Fuarı Hk.
 34. Uluslararası Sempozyum Balkanlarda Barış ve Türkiye: Kültürel ve Ticari Diplomasi
 35. Merkezi kayıt sistemi (MERSİS) hk.
 36. Sayısal Takograf Kartı. Kayıp/Çalıntı kartlar Hk.
 37. Türk Eximbank Kredileri Hk.
 38. TÜİK Veri Girişi Hk.
 39. Işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü yürürlükte değildir!
 40. Işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü yürürlükte değildir!
 41. 2. Lccı-oıc büyükelçiler konferansı ve ikili görüşmeleri 2014
 42. Irak İhale Duyurusu
 43. 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi
 44. Istanbul ticaret odası türk ürünleri fuarları türkiye yazılış şekli, kavram-logo-slog
 45. Istanbul ticaret odası yedekleme ünitesi alımı ihalesi duyurusu
 46. İSTANBUL’DA MERSİS 24 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTIR
 47. Alman ve Türk Firmaları Arasında İstanbul’da İkili İşbirliği Görüşmeleri Düzenl
 48. Idex 2014 fuarı
 49. İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı
 50. 2. Lcci-oic büyükelç?ler konferansi ve ?k?l? Görü?meler? 2014
 51. Irak ?hale Duyurusu
 52. 5. Karayolu Trafik Güvenli?i Sempozyum ve Sergisi
 53. ?stanbul t?caret odasi türk ürünler? Fuarlari türk?ye yazili? ?ekl?, kavram-logo-slog
 54. ?stanbul t?caret odasi yedekleme ün?tes? Alimi ?hales? Duyurusu
 55. ?STANBUL’DA MERS?S 24 ?UBAT 2014 TAR?H?NDE BA?LAMI?TIR
 56. ?dex 2014 fuari
 57. Alman ve Türk Firmalar? Aras?nda ?stanbul’da ?kili ??birli?i Görü?meleri Düzenl
 58. ?nsan Tüketimi Amac?yla Kullan?lmayan Hayvansal Yan Ürün ?thalat?
 59. Ç?rakl?k Sözle?meleri Kay?t ??lemleri Hk.
 60. IRLANDA’LI TARIM TEKNOLOJ? ??RKET? HK.
 61. Kooperatiflerin Emlak Vergisi hk.
 62. Vietnam 1. Türk Ürünleri Fuar? Hk.
 63. Uluslararas? Sempozyum Balkanlarda Bar?? ve Türkiye: Kültürel ve Ticari Diplomasi
 64. Merkezi kay?t sistemi (MERS?S) hk.
 65. Say?sal Takograf Kart?. Kay?p/Çal?nt? kartlar Hk.
 66. TÜ?K Veri Giri?i Hk.
 67. Türk Eximbank Kredileri Hk.
 68. ??ç? Sa?li?i ve ?? Güvenl??? Tüzü?ü yürürlükte de??ld?r!
 69. Türkçe konuşan girişimciler heyeti (tkg) & istanbul ticaret odası (ito) ziyareti / ik
 70. Deik - afrika iş konseyleri anketi
 71. İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı
 72. Bir Slovak Firması ile İlgili Şikayetler Hk.
 73. De?k - afr?ka ?? Konseyler? Anket?
 74. Türkçe konu?an g?r???mc?ler heyet? (tkg) & ?stanbul t?caret odasi (?to) z?yaret? / ?k
 75. ?nsan Tüketimi Amac?yla Kullan?lmayan Hayvansal Yan Ürün ?thalat?
 76. Bir Slovak Firmas? ile ?lgili ?ikayetler Hk.
 77. Sermaye Artırımı Hk.
 78. Sermaye Art?r?m? Hk.
 79. “İŞ YARGILAMASININ ÖZELLİKLERİ” Bilgilendirme Semineri
 80. “?? YARGILAMASININ ÖZELL?KLER?” Bilgilendirme Semineri
 81. TeknoPark İstanbul A.Ş. / Elektrik Enerjisi Alımı
 82. TeknoPark İstanbul A.Ş. İdare Binası ile Kuluçka Merkezinde yer alan Ticari Alanların
 83. 4. e-fatura Bilgilendirme Seminerine Davetlisiniz!
 84. 4. e-fatura Bilgilendirme Seminerine Davetlisiniz!
 85. TeknoPark ?stanbul A.?. / Elektrik Enerjisi Al?m?
 86. TeknoPark ?stanbul A.?. ?dare Binas? ile Kuluçka Merkezinde yer alan Ticari Alanlar?n
 87. Türk-Nijer Çalışma Yemeği
 88. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Yatırım Avantajları
 89. Verimlilik Proje Ödülleri Hk.
 90. Birle?ik Arap Emirlikleri’nde Yat?r?m Avantajlar?
 91. Verimlilik Proje Ödülleri Hk.
 92. Türk-Nijer Çal??ma Yeme?i
 93. Bilişimde Farkındalık Eğitimleri Hk.
 94. Bili?imde Fark?ndal?k E?itimleri Hk.
 95. “GÜÇLÜ BİR DEVLETİN MÜREFFEH ÇAĞINDA BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER
 96. “GÜÇLÜ B?R DEVLET?N MÜREFFEH ÇA?INDA B?L?M, TEKNOLOJ? VE YEN?L?KÇ? TEKNOLOJ?LER
 97. Yerleşim Yeri Doğrulama - Adres No bulmak
 98. Abd medikal teknolojileri ticaret heyetinin ziyareti
 99. Metal, Maden ve İnşaat Sektörlerindeki İşyerlerine Yönelik Eğitimler
 100. Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuarı Projesi, Mobil Teknoloji Fuarı - Dijital Girişimcilik Ödülle
 101. nasıl emekli olurum
 102. E Devlet İle Ne Zaman Emekli Olabilirim
 103. Ne Zaman Emekli Olabilirim? Çalışma Odası17 Kasım 2012
 104. Ssk ne zaman emekli olurum yurt dişi borçlanmasi uzman emeklilik
 105. Ne Zaman Emekli Olacağım, Ali Tezel ? Turkiye-Rehberi.Net
 106. Ne zaman emekli Olurum ? nezamanemekliolurum.com
 107. Emeklilik Hesaplama Ne zaman Emekli Olabilirim ?
 108. Teşeron Torba Yasa nedir ? Uzmanı Taşeron Yasa içeriğini Anlatıyor
 109. Yaştan Emeklilik bekleyenlere müjdeli haber yeni torba yasa geliyor
 110. Yurtdisi Borclanma ile Emeklilik, Torba Yasa hakkinda?
 111. İTO TOPLU DAVETİYE ve DOKÜMAN GÖNDERİMİ İHALESİ HK.
 112. Ito 2014-2015 karşiliksiz öğrenim bursu kazananlar hk.
 113. I.d.t.m. Hizmet birimimizde belge satiş ve onay işlemlerine başlanmiştir.
 114. Teknoloji Melekleri Projesi başvuruları başladı…
 115. TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçim Sonuçları
 116. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçim Sonuçları
 117. Ito yazici projesi ihalesi duyurusu
 118. Fransızca ve Almanca Faaliyet Belgeleri Hk.
 119. 10,18 ve 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Devlet Destekleri Seminerlerinin Sunumları
 120. T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Duyurusu Hk.
 121. Ito ip santral - ip telefon cihazlari alimi ve kurulumu ihalesi duyurusu
 122. Tahran Eyaleti Yabancı Yatırım Fırsatları Zirvesi
 123. Ito 5000 paket kumanya alimi ihalesi hk.
 124. Belediyenin İlan ve Reklam Vergisi Beyanname Tarihleri Belirlendi
 125. Belediyenin ?lan ve Reklam Vergisi Beyanname Tarihleri Belirlendi
 126. ?to 2014-2015 kar?iliksiz ö?ren?m bursu kazananlar hk.
 127. ?.d.t.m. H?zmet b?r?m?m?zde belge sati? Ve onay ??lemler?ne ba?lanmi?tir.
 128. Teknoloji Melekleri Projesi ba?vurular? ba?lad?…
 129. TOBB ?stanbul Kad?n Giri?imciler Kurulu ?cra Komitesi Seçim Sonuçlar?
 130. TOBB ?stanbul Genç Giri?imciler Kurulu ?cra Komitesi Seçim Sonuçlar?
 131. ?to ip santral - ip telefon c?hazlari alimi ve kurulumu ?hales? Duyurusu
 132. ?to yazici projes? ?hales? Duyurusu
 133. Tahran Eyaleti Yabanc? Yat?r?m F?rsatlar? Zirvesi
 134. Frans?zca ve Almanca Faaliyet Belgeleri Hk.
 135. 10,18 ve 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Devlet Destekleri Seminerlerinin Sunumları
 136. Tehlikesiz Atık Üreticilerinin Beyan Zorunluluğu Hk.
 137. Tehlikesiz Atık Üreticilerinin Beyan Zorunluluğu Hk.
 138. 10,18 ve 23 Aral?k tarihinde gerçekle?tirilen Devlet Destekleri Seminerlerinin Sunumlar?
 139. Ito mipcom 2015 fuari hizmet alim ihalesi hk.
 140. İMMİB Hizmet Sektörü İhracat Onur Listesi Hk.
 141. ?to mipcom 2015 fuari h?zmet alim ?hales? Hk.
 142. Uluslararasi öğrenciler iş dünyasi ile kariyer günlerinde buluşuyor
 143. South carolina heyeti hk.
 144. South carolina heyeti hk.
 145. Uluslararasi ö?renc?ler ?? Dünyasi ?le kar?yer günler?nde bulu?uyor
 146. South carolina heyet? Hk.
 147. Make in india
 148. D- 8 Sanayi İşbirliği 4. Bakanlar Toplantısı
 149. 5174 sayili kanun gereği yapilacak işlemler
 150. 5174 sayili kanun gereği yapilacak işlemler
 151. Türkiye – Ekvator JETCO Toplantısı
 152. 5174 sayili kanun gere?? Yapilacak ??lemler
 153. Make in india
 154. D- 8 Sanayi ??birli?i 4. Bakanlar Toplant?s?
 155. "istanbul ticaret odasi ödülleri" başvurulari başlamiştir
 156. "istanbul ticaret odasi ödülleri" başvurulari başlamiştir
 157. "?stanbul t?caret odasi ödüller?" ba?vurulari ba?lami?tir
 158. 18.Tüketici Ödülleri hk.
 159. 18.Tüketici Ödülleri hk.
 160. Sürdürülebilir Gelişme için Japonya Teknoloji Forumu
 161. II. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi
 162. ESİAD Toplantısı Hk.
 163. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ – 2015/01
 164. ?thalatta Korunma Önlemlerine ?li?kin Tebli? – 2015/01
 165. Sürdürülebilir Geli?me için Japonya Teknoloji Forumu
 166. II. Uluslararas? ?slam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi
 167. ES?AD Toplant?s? Hk.
 168. Ito 2015 yili 2.dönem fuarlari hizmet alim ihalesi hk.
 169. ?to 2015 yili 2.dönem fuarlari h?zmet alim ?hales? Hk.
 170. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı Hk.
 171. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
 172. PCM-Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Hk.
 173. İTO Kargo İhalesi Duyurusu Hk.
 174. İTO Yurtdışı Kargo İhalesi Hk.
 175. İTO Moto Kurye İhalesi Hk.
 176. Suudileştirme Sertifikası
 177. Suudile?tirme Sertifikas?
 178. PCM-Proje Döngüsü Yönetimi E?itimi Hk.
 179. ?TO Yurtd??? Kargo ?halesi Hk.
 180. ?TO Moto Kurye ?halesi Hk.
 181. ?TO Kargo ?halesi Duyurusu Hk.
 182. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De?er Vergisi Oran? Hk.
 183. Maddelerin ve Kar???mlar?n S?n?fland?r?lmas?, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmas? Hakk?nda Yönetmelik
 184. Teknopark istanbul a.ş. Ihale duyurusu
 185. Teknopark ?stanbul a.?. ?hale duyurusu
 186. TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. REVİZE İHALE İLANI (Tarih Değişikliği) Hk.
 187. Bitüm (asfalt) taşımacılığı hk.
 188. TEKNOPARK ?STANBUL A.?. REV?ZE ?HALE ?LANI (Tarih De?i?ikli?i) Hk.
 189. Bitüm (asfalt) ta??mac?l??? hk.
 190. Bankaların müşterilerinden tahsil ettiği ücretler hk.
 191. Bankalar?n mü?terilerinden tahsil etti?i ücretler hk.
 192. Türkiye İhracatçılar Merkezi Romanya Heyeti hk.
 193. Tedarikçi Günleri Etkinliği Hk.
 194. Kırgızistan - Kömür İhalesi hk.
 195. Kırgızistan - Kömür İhalesi hk.
 196. Educashow Okul Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı Hk.
 197. Ukrayna Gümrük Kapıları hk.
 198. Sigortacilik işlemleri bilgi notu
 199. Sigortacilik işlemleri bilgi notu
 200. Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programlarına İlişkin Duyuru Hk.
 201. Türkiye Makedonya / Arnavutluk STA-Hizmetler Ticareti hk.
 202. Suudi Arabistan belge onayları hk.
 203. Moğolistan Ticaret Heyeti hk.
 204. TİM Güney Kore Ticaret Heyeti hk.
 205. Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesine İli
 206. Uluslararas? Ticaretin Finansman? Programlar?na ?li?kin Duyuru Hk.
 207. Geçici / Süreli Düzenlemeler Hk.
 208. İTO Deri Hazır Giyim ve Saraciye İhracatının Artırılması Projesi Hk.
 209. Tıbbi Cihaz Satışı Yapan İşletmelerin Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Hk.
 210. Türkiye - iran tercihli ticaret anlaşmasi bilgilendirme semineri
 211. Fotoğraf Yarışması Hk.
 212. Tobb - ito sirkeci projesi hk.
 213. Ito mobil hizmet otobüsü
 214. Ito mobil hizmet otobüsü
 215. Ito mobil hizmet otobüsü
 216. TÜBİTAK Ar-Ge Programlarına Yönelik Proje Yazım” eğitimi hk.
 217. Kooperatif girişimciliği eğitim projesi hk.
 218. Kooperat?f g?r???mc?l??? E??t?m projes? Hk.
 219. ?to mob?l h?zmet otobüsü
 220. TÜB?TAK Ar-Ge Programlar?na Yönelik Proje Yaz?m” e?itimi hk.
 221. Tobb - ?to s?rkec? Projes? Hk.
 222. S?gortacilik ??lemler? B?lg? Notu
 223. Foto?raf Yar??mas? Hk.
 224. ?TO Deri Haz?r Giyim ve Saraciye ?hracat?n?n Art?r?lmas? Projesi Hk.
 225. T?bbi Cihaz Sat??? Yapan ??letmelerin Yetki Belgesi Alma Zorunlulu?u Hk.
 226. Geçici / Süreli Düzenlemeler Hk.
 227. Uluslararas? Ticaretin Finansman? Programlar?na ?li?kin Duyuru Hk.
 228. “Mobilya Sektör Anketi”
 229. Türkiye - iran tercihli ticaret anlaşmasi bilgilendirme semineri hk.
 230. Lisansüstü Program Hk.
 231. AB COSME Programı - Kümelenme Çağrısı Hk.
 232. Aydınlatma Sektörü Raporu Hk.
 233. AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK PROJE FİKRİ OLAN KOBİ’LERLE BİREBİR GÖRÜŞMELER
 234. 8-11 Haziran 2015 TİM Arjantin Heyeti Duyurusu
 235. 8-11 Haziran 2015 TİM Arjantin Heyeti Duyurusu
 236. Türkiye - iran tercihli ticaret anlaşmasi bilgilendirme seminer sunumlari
 237. DEİK Türkiye-Polonya İş Forumu Hk.
 238. Gana Heyeti hk.
 239. Gana Heyeti hk.
 240. DE?K Türkiye-Polonya ?? Forumu Hk.
 241. Türk?ye - ?ran terc?hl? T?caret anla?masi b?lg?lend?rme sem?ner sunumlari
 242. 8-11 Haziran 2015 T?M Arjantin Heyeti Duyurusu
 243. Lisansüstü Program Hk.
 244. Ayd?nlatma Sektörü Raporu Hk.
 245. AR-GE FAAL?YETLER?NE YÖNEL?K PROJE F?KR? OLAN KOB?’LERLE B?REB?R GÖRÜ?MELER
 246. AB COSME Program? - Kümelenme Ça?r?s? Hk.
 247. “Mobilya Sektör Anketi”
 248. Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Hk.
 249. At?klar?n ?thalat Denetimi Tebli?i Hk.
 250. Asgari işçilik incelemesi hk.